top of page

BLOGS

Feedback Training


Hoe zorg ik ervoor dat het in mijn team (of organisatie) normaal wordt om feedback te vragen en geven? En hoe kunnen we feedback gaan ervaren als een cadeautje en inzien dat het bijdraagt aan de onderlinge samenwerking en persoonlijke groei? Steeds meer teams zien de waarde van goede en frequente feedback. Bij deze teams verlopen leerprocessen vaak sneller en effectiever. En dat draagt in positieve zin weer bij aan de resultaten van het team èn de organisatie.

Wat gebeurt er eigenlijk als er weinig feedback wordt gegeven? Blijven we dezelfde fouten dan keer op keer herhalen? Zijn we dan minder innovatief, omdat we steeds maar blijven hangen in vastgeroeste patronen, gewoontes en routines? Ontstaan er problemen in de onderstroom, door onuitgesproken gevoelens en gedachten? Leren we onze talenten onvoldoende kennen? En komt hierdoor het werkgeluk onder druk te staan?

Uit een grootschalige IBM WorkTrends enquête komt naar voren dat collega’s die waarderende feedback kregen, drie keer meer betrokken waren dan de collega’s die geen feedback kregen. De hogere motivatie, leidt volgens dit onderzoek tot doelgerichter gedrag en meer succes. Waarderende feedback wordt door de auteurs dan ook direct in verband gebracht met een betere bedrijfsperformance.

Wat leer je in deze training?

In deze Feedback training maak je kennis met de basisuitgangspunten van feedback geven en ontvangen. We introduceren verschillende methodieken, waaronder het Geweldloze Communicatie model van Marshall B. Rosenberg.

Wij werken altijd op een ervaringsgerichte manier. Dat betekent dat de theorieën worden verdiept met luchtige oefeningen. Daarbij zorgen we voor een interactieve setting met afwisselende werkvormen en praktijkcases. Dit alles met het oog op het vergroten van het leereffect.

Wat levert de training op?

Het doel van deze training is om de teamperformance op een hoger plan te krijgen. Specifiek werk je aan:

  • Het bevorderen van persoonlijke groei

  • Het versterken van de onderlinge communicatie, en daarmee samenwerking

  • Het vergroten van het teamleervermogen

Welke werkvormen worden ingezet?

  • Verkenning eigen context: eerst verkennen we met elkaar in hoeverre het team nu feedback geeft en vraagt. En hoe het team zich tot het onderwerp verhoudt.

  • Theorieën: daarna worden verschillende feedbackregels en methodieken uit de doeken gedaan.

  • Actieve (groeps)opdrachten: in kleine subgroepen gaan we oefenen met een aantal feedbackmethodes. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier, waarbij we iedereen uitdagen om lekker te experimenteren.

  • Teamgame (optioneel): de groep gaat een interactieve, luchtige opdracht uitvoeren. Spelenderwijs worden in het ‘hier en nu’ patronen en gedrag zichtbaar. Na afloop reflecteren we hierop en koppelen we de opgedane inzichten aan de eigen dagelijkse praktijk.

  • Zelfonderzoek (optioneel): in een individuele oefening wordt ieders persoonlijke feedbackstijl gekoppeld aan de eigen gedragsvoorkeursstijl (DISC kleurentheorie).

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is geschikt voor vrijwel alle soorten teams. Denk hierbij aan traditionele of zelfsturende teams, projectteams, high performance teams, agile teams en managementteams.

Wat is de duur en investering?

Deze Feedback Training wordt door één of twee gecertificeerde trainers begeleid, afhankelijk van de context en groepsgrootte. De training duurt in de regel een dag. Uiteraard kan ook gekozen worden voor twee keer een sessie van een dagdeel. Of voor een uitbreiding in de vorm van retrospectives en/ of verdiepingsdagen.


De exacte invulling wordt altijd onderling afgestemd. De kosten zijn afhankelijk van de duur, de hoeveelheid maatwerk en het aantal trainers dat wordt ingezet.


Interesse?

Wil je graag vrijblijvend een offerte aanvragen? Of heb je nog vragen? Voel je dan vrij om te bellen (T. 06.40566223) of mailen: pitveranderstudio@gmail.com.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Zoeken op onderwerp
bottom of page