top of page

PIT VERANDERSTUDIO

Hoe worden wij een zelfsturende of zelforganiserende organisatie? Kunnen we leren om creatiever en innovatiever te denken en handelen? Wat zijn mijn kwaliteiten, valkuilen en talenten? Managers en medewerkers lopen regelmatig rond met dit soort vragen. Herken je dat? In de kern gaan al deze vragen over veranderprocessen.

Wie is PIT veranderstudio?

PIT veranderstudio is een pittig en creatief bureau, dat zich richt op het waarmaken van (gewenste) veranderingen. Het bureau helpt professionals, teams en organisaties om anders te kijken, voelen, denken en doen. Samen gaan we aan de slag met de kern van een vraagstuk. Iedere situatie vraagt om een eigen, specifieke aanpak en passende (werk)vormen. PIT ontwerpt en begeleidt verander- en leertrajecten; workshops en games. Bij voorkeur in co-creatie, om goed aan te sluiten bij de context en om de wijsheid van de groep en de professional(s) aan te spreken.

Waar staat PIT veranderstudio voor?

PIT veranderstudio richt zich op de kern, het hart van een verandervraagstuk. In de veranderkunde wordt dit ook wel ‘de binnenkant’, ‘de menskant’ of ‘de zachte kant’ genoemd. De ‘binnenkant’ gaat over het gedrag van individuen, groepen en de organisatie als geheel. De term ‘zacht’ is verraderlijk, omdat het suggereert dat de kern flexibel en kneedbaar is en makkelijk van vorm verandert.  Echter, niets is minder waar. De ‘binnenkant’ is het hart van iemands wezen, van een team of organisatie. Het wordt beïnvloed door normen en waarden, overtuigingen, patronen, rituelen en ga zo maar door. Deze harde kern, de pit, beschermt haar identiteit met man en macht. Het maken van diep contact en het ontluiken van het ware potentieel van de kern is een pittige klus. Vaak gaat het om een transformatie. Dit vraagt om een voedende en liefdevolle omgeving, bewustzijn, energie en creativiteit!

Welke diensten biedt PIT veranderstudio aan?

De genoemde veranderambities gaan meestal over tweede en derde orde veranderingen (transformaties). Mijn hulp bied ik vanuit diverse rollen in uiteenlopende vormen aan. Ik ben namelijk veranderkundige, procesadviseur, trainer en (team)coach. De werkvormen die ik inzet variëren van games, theater en werkconferenties tot persoonlijkheidstest, voice dialogue en systemische opstellingen. Met mijn diensten werk ik regelmatig samen met netwerkpartners, zoals Beter Koersen.

PIT Veranderstudio richt zicht op vijf aandachtsgebieden, die elkaar op diverse vlakken overlappen.

Het gaat om: (1) zelfsturing/ zelforganisatie, (2) cultuurverandering, (3) teamontwikkeling, (4) persoonlijk leiderschap en (5) creatief denken en doen

Badge_DISC[1].jpg
bottom of page