top of page

ZELFSTURING & ZELFORGANISATIE

Veel organisaties maken de omslag naar een vorm van zelfsturing. Een manier van werken, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie komen te liggen. Ook verschuift de focus van individuele prestaties naar teamwerk. Concepten, die gebaseerd zijn op zelfsturingsprincipes zijn: High Performance Organisaties, Holacratie, Lerende Organisaties, Zelfsturende en Agile Organisaties enz. Allemaal organisatievormen, waarbij de focus ligt op mensgericht werken. Het resultaat is doorgaans een versterking van de klantfocus, het innovatievermogen en de wendbaarheid. 

PIT veranderstudio begeleidt organisaties bij zelfsturingsvraagstukken. Het betreft altijd maatwerk, omdat het essentieel is om nauw aan te sluiten bij de specifieke veranderwens en organisatiecontext.

In 2016 - 2017 heb ik een masteronderzoek gedaan naar het faciliteren van teams naar (meer) zelfsturing. Het resultaat van dit onderzoek is een praktisch verandermodel, dat handvatten biedt aan facilitators.

Naar aanleiding van mijn onderzoek heb ik een WHITEPAPER geschreven. Deze kunt u gratis aanvragen. Ook heb ik een ZELFSTURINGSSCAN ontwikkeld, die inzicht geeft in de mate van zelfsturing van een team. Daarnaast organiseer ik Summerclasses en Learning Journey's in samenwerking met organisatie-ontwikkelbureau Beter Koersen. In mijn blogs geef ik boeiende resultaten uit mijn onderzoek bloot.

Nieuwsgierig? Vraag dan gerust meer informatie aan of bel me voor een kopje koffie (T. 06.40566223).

Inspiratie
Aanvraag doen?

Aanvraag (gratis) WHITEPAPER

Aanvraag ZELFSTURINGSSCAN

Aanvraag INSPIRATIESESSIE

Deelname LEERGANG

Aanvraag CHANGE JOURNEY

Aanvraag ORIËNTATIEGESPREK

Zelfsturingsscan
Proeverij

ZELFSTURING & ZELFORGANISATIE

Ontmoeten I Ontdekken I Genieten

Inspiratie sessie van 1 dagdeel

Datum*: in de lente

Locatie*: in of nabij Utrecht

Investering € 150  excl. BTW

* Exacte datum en locatie volgen nog.

Leergang

ZELFSTURING & ZELFORGANISATIE

Ontmoeten I Ontdekken I Genieten

Begeleiden Teams in cultuuromslag

6 sessies, 1 x per 3 weken

Startdatum: in overleg

Investering € 1.550 excl. BTW

Werkvormen
DIALOOGTAFELS
WERKSESSIES
(SERIOUS) GAMES
(TEAM)COACHING
CREATIEREGIE
(ROLLEN)SPEL & THEATER
BRAINSTORMING
VOICE DIALOGUE
SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN
Boekentips

'De vijfde discipline', Senge

'Ontketen vernieuwing', Ardon

'Op weg naar een lerende organisatie',

Swieringa & Wierdsma

'Reinventing Organisations', Laloux

'SEMCO-stijl', Semler

'Teamleren', Homan

bottom of page