top of page

EXPERTISE CENTRUM ZELFSTURING

Veel organisaties maken de omslag naar een vorm van zelfsturing. Een manier van werken, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie komen te liggen. Ook verschuift de focus van individuele prestaties naar teamwerk. Concepten, die gebaseerd zijn op zelfsturingsprincipes zijn: High Performance Organisaties, Holacratie, Lerende Organisaties, Zelfsturende en Agile Organisaties enz. Allemaal organisatievormen, waarbij de focus ligt op mensgericht werken. Het resultaat is doorgaans een versterking van de klantfocus, het innovatievermogen en de wendbaarheid. 

PIT veranderstudio begeleidt organisaties bij zelfsturingsvraagstukken. Het betreft altijd maatwerk, omdat het essentieel is om nauw aan te sluiten bij de specifieke veranderwens en organisatiecontext.

In 2016 - 2017 heb ik een masteronderzoek gedaan naar het faciliteren van teams naar (meer) zelfsturing. Het resultaat van dit onderzoek is een praktisch verandermodel, dat handvatten biedt aan facilitators.

Naar aanleiding van mijn onderzoek heb ik een WHITEPAPER geschreven. Deze kunt u gratis aanvragen. Ook heb ik een ZELFSTURINGSSCAN ontwikkeld, die inzicht geeft in de mate van zelfsturing van een team. Daarnaast organiseer ik Summerclasses en Learning Journey's in samenwerking met organisatie-ontwikkelbureau Beter Koersen. In mijn blogs geef ik boeiende resultaten uit mijn onderzoek bloot.

Nieuwsgierig? Vraag dan gerust meer informatie aan of bel me voor een kopje koffie (T. 06.40566223).

1
2
Werkvormen

DIALOOGTAFELS

WERKSESSIES

(SERIOUS) GAMES

(TEAM)COACHING

CREATIEREGIE

(ROLLEN)SPEL & THEATER

BRAINSTORMING

ACTION LEARNING

SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

Boekentips

'De vijfde discipline', Senge

'Ontketen vernieuwing', Ardon

'Op weg naar een lerende organisatie', Swieringa & Wierdsma

'Reinventing Organisations', Laloux

'SEMCO-stijl', Semler

 

'Teamleren', Homan

Aanvraag doen?

Aanvraag (gratis) WHITEPAPER

Aanvraag ZELFSTURINGSSCAN

Aanvraag SUMMER CLASS

Deelname LEARNING JOURNEY

Aanvraag CHANGE JOURNEY

Aanvraag ORIËNTATIEGESPREK

Folder PIT: Teamkracht
Inspiratie sessies

LEARNING JOURNEY ZELFSTURING

Meet People I Learn I Have Fun

Facilitatie Zelfsturende Teams

6 sessies, 1 x per 3 weken

Startdatum: in overleg

 

Investering € 1.295 excl. BTW

Inspiratie
bottom of page