top of page

BLOGS

MBA onderzoek zelfsturende teams


data:image/gif;base64,R0lGODlhdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==AQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==

Voor mijn MBA onderzoek zocht ik een samenwerkingspartner totdat organisatieadviesbureau Beter Koersen op mijn pad kwam. “Wij zijn zeer blij met een student-onderzoeker omdat wij nieuwe inzichten en kennis verwelkomen en graag co-creëren!” Carla Nent van Goodsy communicatie interviewde me over mijn onderzoeksopdracht en insteek.

Carla: Wat is de insteek van je onderzoek?

Ik: “Waar ga ik me in verdiepen? En met wie ga ik de samenwerking aan? Na een globale oriëntatie had ik een aantal onderzoeksonderwerpen in mijn hoofd, variërend van sociale innovatie tot lerende teams en transformationele interventies. Ik kwam erachter dat de essentie van mijn persoonlijke behoefte is, dat ik een bijdrage wil leveren aan het vergroten van het werkgeluk van medewerkers. Een ander ding dat zeker is, is dat ik het onderzoek wil benaderen vanuit een veranderkundig perspectief.”

Carla: Wat zijn je eerste ervaringen in de samenwerking met Beter Koersen?

Ik:“De reden waarom de samenwerking klikt is dat we dezelfde missie hebben. Het is de missie van Beter Koersen om bij te dragen aan een positieve en optimistische manieren van organiseren. Werkgeluk staat daarin centraal en zelfsturing is daarin een essentieel begrip. Beter Koersen zit hiermee volop in de praktijk met hun consults en workshops. Voor mij de perfecte bodem voor toegepast onderzoek over zelfsturende teams. Mijn streven is om middels onderzoek tot een conceptueel model te komen dat in praktisch opzicht relevant is voor Beter Koersen. Een ander belangrijk doel voor mij is het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De afgelopen maanden zijn hiervoor de eerste stenen gelegd via interactieve werksessies en gesprekken!”
Carla: Is je definitieve onderzoeksvraag al geformuleerd?

Ik: "Jazeker! Natuurlijk houdt Beter Koersen zich al jaren bezig met dit onderwerp. Met resultaat en veel plezier. Maar vanuit de gedachte dat je kunt blijven leren en innoveren leidt dit tot de volgende vraagstelling:

‘Hoe kan Beter Koersen teams nog beter faciliteren in hun ontwikkeling naar zelfsturing?’

Daarbij dragen de volgende drie afgeleide deelvragen bij aan het beantwoorden van de centrale vraagstelling:

  1. Welke werkwijze(n) hanteert Beter Koersen nu in het faciliteren van teams in hun ontwikkeling naar zelfsturing en welke conceptuele aannames zitten daarin?

  2. Hoe geef je een veranderproces vorm, dat een team ondersteunt in haar ontwikkeling naar zelfsturing, volgens de state-of-the-art literatuur?

  3. Wat zijn de belangrijkste factoren en achterliggende principes volgens de state-of-the-art literatuur in de ontwikkeling van teams naar zelfsturing?

Carla: Je vertelde dat je werksessies hebt met de ploegleden, hoe zien die eruit?

Ik: “De interactieve werksessies in dialoogvorm zijn intensief en zeer waardevol. We onderzoeken vooral sámen. We brainstormen en wisselen onderling expertise uit over het faciliteren van zelfsturende teams. Dit hebben we gedaan aan de hand van reële klantcases. We praten over het facilitatieproces. Welke stappen doorlopen de consultants van Beter Koersen met klantorganisaties, waarom, hoe en met wie. We gaan met elkaar in gesprek over de geleerde lessen en vragen die leven. Ook worden resultaten uit het literatuuronderzoek gedeeld.

We werken hierbij met elevator pitches, metaforen en filmpjes. Een Japans filmpje van Marcel over werkgeluk bijvoorbeeld, leidt tot de nodige gespreksstof en inzichten. Zo bouwen we samen aan een visie én conceptueel model. Het model wordt een visuele kapstok en geeft gemeenschappelijke taal. Hierdoor kan Beter Koersen teams effectief en fact-based faciliteren in hun ontwikkeling naar (meer) zelfsturing.”

Carla: Tot slot: wanneer kunnen we de onderzoeksconclusies verwachten?

Ik: “In maart hebben we nog een werksessie. Ondertussen zit ik met mijn neus volop in de literatuur en ben ik aan het schrijven en schrappen. Mijn eerste voorlopige conclusie is dat de ‘wijsheid in de groep zit', ook bij Beter Koersen. En dat het zeer waardevol is om continue ruimte te maken voor deze wijsheid! In het najaar van 2017 verwacht ik het onderzoek af te ronden met mijn dissertatie. Dus: to be continued…”

Auteur: Carla Nent, Goodsy communicatie

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Zoeken op onderwerp
bottom of page