top of page

EXPERTISE

KLANTFOCUS

July 22, 2020

Iedere klant ziet er anders uit. Heeft een eigen unieke binnenkant en bijpassend jasje.  Of het nu gaat over een organisatie, groep of individu. De kern van onze klanten, oftewel de pit, varieert in grootte, vorm en zichtbaarheid.

Under construction

PERSOONLIJK MEESTERSCHAP

July 22, 2020

Wie ben jij in de kern? Wat wil je? En waarom? Persoonlijk meesterschap gaat over het leerproces naar authenticiteit, zorgen voor ‘echtheid in professionaliteit’. De stappen zijn: wakker worden, iemand worden, de rode draad herkennen, contact maken en grenzen bewaken, leren waarnemen en in beweging blijven.

Authentiek werken vanuit je eigen talenten vergroot je zelfvertrouwen en eigenwaarde. De verbinding met jezelf en anderen wordt dieper. PIT veranderstudio richt zich op het blootleggen van jouw talenten, drijfveren en dromen. Tijdens (coachings)sessies of trainingen worden verschillende (interactieve) werkvormen ingezet. Deze kunnen variëren van persoonlijkheidsanalyses, intuïtieve coaching en creatieregie tot systemische opstellingen en voice dialogue. Dit kan in groepsverband of in één op één settings.

Het resultaat is dat je zicht krijgt op jouw (kern)kwaliteiten, valkuilen en beperkingen. We sporen stimulerende krachten en belemmerende overtuigingen op. Samen zorgen we ervoor dat jij intrinsiek in je kracht komt te staan!

TEAMONTWIKKELING

July 22, 2020

In de westerse wereld heeft het individu de afgelopen decennia centraal gestaan. Ook in Nederland. We hebben geleerd om onafhankelijk te zijn, op onszelf te kunnen vertrouwen. Het individualisme is verankerd in de cultuur van veel Nederlandse organisaties. Soms onbedoeld of onbewust. Er is duidelijk een nieuwe tijd aangebroken. Als men het heeft over de nieuwe economie, dan hoor je termen als 'Weconomie', 'Netwerkorganisaties', 'Sociale Innovatie' en 'Deeleconomie'. Stephen Covey (2008) stelt in zijn boek 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' dat wederzijdse afhankelijkheid van een hogere orde is dan onafhankelijkheid. Samenwerken, samen leren en samen creëren zijn aangrijpingspunten om collectief te groeien.

Geloof jij ook dat we samen door collectief te leren, duurzaam kunnen bijdragen aan ons werkgeluk en de bedrijfsperformance? Volgens Warrick (2016) is het essentieel dat organisaties leren om te excelleren in teamwerk. Door te beginnen met de ontwikkeling van één of enkele lerende teams, vorm je met kleine, overzichtelijke stappen het hart van een lerende organisatie. Dit zijn organisaties met een groot aanpassingsvermogen en stevige identiteit. Een lerende organisatie is in staat om (relatief) snel en gemakkelijk in te spelen op veranderingen in haar omgeving. Ze zijn niet alleen in staat om te leren, maar ook om te leren-leren op het diepste niveau. Collectief ontwikkelen is hierin het kernbegrip (J Swieringa, AFM Wierdsma, 'Op weg naar een lerende organisatie', 1990).

INNOVATIE

July 22, 2020

Wil jij samen met jouw team leren om tot vernieuwende ideeën en verrassende oplossingen te komen? Of zou je zelf weleens creatiever willen zijn op het werk? Innovatie is van cruciaal belang voor de groei en continuïteit van organisaties. Helaas blijkt het in de praktijk niet altijd even makkelijk om tot innovatieve ideeën te komen.

 

In de kern is ieder mens een creatief wezen. Onze hersenen en geest bieden een eindeloze bron van mogelijkheden om nieuwe dingen te scheppen. Het punt is alleen dat we als kind hebben afgeleerd om te associëren, om creatief te denken. Hierdoor lopen we als volwassene vaak tegen de beperktheid van ons eigen denken aan.  We blijven vaak steken in onze vaste gedachtepatronen, waardoor we voor eenzelfde uitdaging steeds eenzelfde soort oplossing bedenken. Dit wordt ook wel cirkeldenken genoemd: het denken in kringetjes.

Met uiteenlopende brainstormtechnieken gaan we op een interactieve wijze aan de slag met levende (praktijk)vraagstukken. Het resultaat is dat jij of je team leert om andere wegen te bewandelen in je denksysteem. Creatieve energie gaat stromen en met elkaar kom je makkelijker tot vernieuwende ideeën en verrassende oplossingen!

Please reload

bottom of page